Abonneren

Logistiek + Verpakking biedt de lezer een nieuwe en verrassende kijk op producten, ontwikkelingen en projecten in de breedste zin. Kernactiviteit en doelstelling van Logistiek + Verpakking is om kwalitatief hoogwaardige vakinformatie te leveren. Op heldere en overzichtelijke manier geeft het iedere editie inzicht in alle disciplines binnen de branche.

Abonneren
Ontvang 6 per jaar Logistiek + Verpakking voor:
Nederland: € 63,00 per jaar excl.BTW.
Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW.

ING Bank
IBAN NL46INGB0000417165
BIC INGBNL2A
t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV, o.v.v. Logistiek + Verpakking magazine

Informatie over abonnementen: info@louwersuitgevers.nl
T +31 495 45 00 95

 


Adreswijzigingen
Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.

 


Opzeggingen
Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.