‘Duurzaamheid voorwaarde om te overleven in logistieke sector’

Duurzaamheid heeft een hoge impact op de logistieke sector, blijkt uit een marktonderzoek van ABN AMRO onder 88 ondernemers. Duurzaamheid scoort bij 66 procent van de ondernemers een 5 of hoger (op een schaal van 1 tot 7) als het gaat om de impact die het op de logistieke sector zal hebben. Ruim de helft beschouwt verduurzaming als voorwaarde om te kunnen overleven.

De bank heeft in kaart gebracht hoe ondernemers de impact en kansen inschatten van zes innovaties in de logistieke sector: blockchain, truck platooning, business intelligence, digitale platforms, verduurzaming en robotisering. Duurzaamheid staat hoog op de agenda blijkt uit het onderzoek. Veel deelnemers zien dat verduurzaming essentieel is voor de continuïteit van hun bedrijf. Het heeft hiermee duidelijk strategische waarde gekregen. Verduurzaming biedt ook kans de ketensamenwerking te intensiveren. Zowel opdrachtgevers als hun logistieke partners hebben dit onderwerp anno 2018 hoog op hun agenda staan. Naast duurzaamheid scoort business intelligence, ofwel het inzichtelijk maken van data om de processen en dienstverlening te verbeteren, hoog. Robotisering wordt wel impact toegedicht, alleen de kans dat dit binnen drie jaar de sector verandert wordt minder hoog ingeschat. Meer dan 80 procent denkt wel dat er door de inzet van robots complexer werk overblijft voor mensen.

Robotisering
Robotisering kan het logistieke proces in distributiecentra verder automatiseren en efficiënter maken. Robotisering biedt vooral voordelen bij de verwerking van sterk groeiende e-commerce volumes. Zeker in piekperioden, waarvan er steeds meer zijn in een jaar, kan het een uitkomst zijn. Distributiecentra hebben moeite om aan geschikt personeel te komen om de grote fluctuaties op te vangen. In het eerste kwartaal van 2018 gaf 17,4 procent van de opslagbedrijven aan een personeelstekort te hebben, blijkt uit cijfers van het CBS.

De impact van robotisering op de branche wordt gemiddeld met een 4,6 uit 7 beoordeeld. Daarmee verwacht 57 procent van de ondernemers een grote impact van robotisering (een score van 5 of hoger). Deelnemers zijn wat sceptischer als het aankomt op de kans dat robotisering binnen afzienbare tijd effect gaat hebben op de sector. Gemiddeld geven zij een score van 3,9 voor de kans dat robotisering de sector binnen drie jaar blijvend verandert; 31 procent van de deelnemers schat de kans dat dit gebeurt op 5 of hoger. De impact schatten zij dus een stuk hoger in dan de kans dat dit daadwerkelijk op middellange termijn gaat gebeuren. Wat opvalt is dat kleinere ondernemers (minder dan 100 werknemers) de kans en impact van robotisering juist groter inschat dan grote bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Stellingen robotisering
Zo’n 33 procent van de ondernemers is het eens of gedeeltelijk eens met de stelling dat opdrachtgevers zullen eisen dat robotisering ingezet wordt in distributiecentra. Dit percentage is nog beperkt, maar de trend is wel zichtbaar. Door webshops worden steeds kortere levertijden aan de consument beloofd. Wel zien ondernemers de rol van de werknemer in een
distributiecentrum duidelijk veranderen. Zo’n 82 procent van de ondernemers is het eens of gedeeltelijk eens met de stelling dat medewerkers zich door robotisering met complexere werkzaamheden en maatwerk kunnen bezighouden. Vooral kleinere bedrijven zijn het eens met deze stelling.

Business intelligence
Dit is de innovatie waarvan logistieke ondernemers de meeste impact voor hun sector verwachten. Bovendien denkt 51 procent dat zij deze toepassing in de komende drie jaar grootschalig gaan inzetten. Zo kan data over leveringen, doorlooptijden en transportroutes helpen om logistieke processen te optimaliseren en samenwerking met opdrachtgevers te bevorderen. De uitslag is in de ogen van de onderzoekers een bevestiging van de digitale transitie die bedrijven in de sector doormaken. Op strategisch niveau (ketensamenwerking, vaardigheden personeel) wordt aandacht gegeven aan de waarde van data. Bedrijven realiseren zich dat ze de echte waarde van informatie pas kunnen verzilveren na een grondige analyse.

Truck platooning: laagste score
Truck platooning, waarbij vrachtwagens elektronisch met elkaar verbonden zijn en op korte afstand van elkaar rijden, is een veelbelovende innovatie voor het langeafstandsvervoer. Zo zorgt het voor een betere doorstroming van het verkeer, minder brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Toch geeft minder dan de helft van de bedrijven deze technologie op impact een score van 5 of hoger; de laagste score van alle zes innovaties. Adequate wet- en regelgeving blijft nog achterwege en is mogelijk een factor die het vertrouwen in deze innovatie beperkt.

Uitkomsten
Branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) kan zich vinden in de uitkomsten. De vereniging is van mening dat het delen van informatie met andere partijen steeds belangrijker wordt en in steeds meer ketens een voorwaarde zal zijn om in business te blijven. TLN hecht mede daarom veel belang aan een goede digitale infrastructuur, voor een naadloze koppeling van goederen-, informatie- en financiële stromen. TLN verwacht dat het mogelijk is om in 2025 de bevoorrading van grotere binnensteden volledig met emissievrije vrachtwagens uit te voeren.